images/cobay.gif LogoSTDM.gif cobay.gif Welcome to Living in America Radio talk Show. Thân Chào Quí Vị Đến Với Trang Nhà Đài Phát Thanh Sống Trên Đất Mỹ    
Home
Chương Trình Phát Thanh
Hồi Ký
Binh Luận Tham Luận
Mỗi Ngày Một Vấn Đề
Tham Khảo
Giờ KBC
Chuyện Muôn Đời Không Quên
Nhạc Que Hương-Hung Ca-Tinh Ca
C.T Phát Thanh Tôn Giáo
Photos
Bảo Hiểm Luật Pháp
Nhẳn Tin
Phỏng Vấn Đặc Biệt
Hải Quân Việt Nam
Quảng Cáo Sản Phẩm
Hình Đẹp Cho Deskop

VietUnicodeFAQ Download Macromedia Flash Player
Tai Liệu Cần Biết

Audio Nghe Tại Chương Trình Phát Thanh

  Bản tổng hợp

  Trận Chiến Dựng Lại Quốc Kỳ.

  *****

  Phạm Bá Hoa

  “Trận Chiến Dựng Lại Quốc Kỳ” là một trong hai trận chiến quan trọng tại hải ngoại (Trận Chiến Nhân Quyền), góp phần phát huy sức mạnh của Cộng Đồng Việt Nam Tị Nạn cộng sản, đồng thời góp phần hỗ trợ mạnh mẽ công cuộc dân chủ hóa chính trị tren que hương Việt Nam.

  Xin hiểu nhóm chữ “Quốc Kỳ Việt Nam” hay “Cờ Vàng” trong bản tổng hợp này là “quốc kỳ Việt Nam nền vang ba sọc đỏ”, để phân biệt với lá cờ máu của cộng sản Việt Nam. Bản tổng hợp gồm 7 phần:

  (1) Quốc Kỳ Việt Nam.
  (2) Kỳ đai.
  (3) Bia đá tưởng niệm chiến sĩ.
  (4) Tượng đai tưởng niệm chiến sĩ.
  (5) Quốc kỳ được công nhận.
  (6) Hạ cờ cộng sản.

  Phần một. Quốc Kỳ Việt Nam.

  1. Quốc Kỳ Việt Nam trên đỉnh Everest.

  Ngày 17 tháng 5 năm 2004, quốc kỳ Việt Nam chúng ta đa được cắm trên đỉnh Everest day Hy Ma Lạp Sơn. Đây la đỉnh núi cao nhất thế giới (8.848 thước), cũng la nơi ma nhiều người tren thế giới mong muốn thực hiện cuộc hành trinh gian khổ để chinh phục đỉnh núi nổi tiếng nay.

  Qua địa chỉ , tóm lược bài viết trong tờ Thời Báo số 117 ngày 25/6/2004 phát hành ở Portland, Oregon: Kỹ sư Huỳnh Lương Vinh quen biết với ông Craig Van Hoy, 46 tuổi. Ông có vợ người Lào ten Malysone. Có thể do mối lien hệ với quê hương ben vợ mà ông Craig dễ thông cảm với các dân tộc trên bán đảo Đông Dương, cung trong hoan cảnh bị chế độ cộng sản độc tai cai trị. Nhận ra tinh cảm đó, ông Huỳnh Lương Vinh tâm sự với ông Craig về những thanh công ngoạn mục của Cộng Đồng Việt Nam Tị Nạn tại Hoa Kỳ, về cuộc vận động các địa phương chánh thức công nhận quốc kỳ Việt Nam. Kỹ sư Vinh mong muốn ông Craig, với tư cách Trưởng Đoan chinh phục đỉnh núi Everest, cắm lá quốc kỳ Việt Nam tren đỉnh núi.

  Ông Craig vui vẻ chấp nhận và ông nói thêm rằng: Ông cắm quốc kỳ này trên đỉnh Everest, không chỉ danh rieng cho ông Huỳnh Lương Vinh va Cộng Đồng Việt Nam Tị Nạn tren thế giới, mà là ông danh danh dự nay cho hơn 80 triệu dân tren đất nước Việt Nam nữa. Xin nói thêm là trong đoan leo núi này, ngoài ông Craig Van Hoy, con có 1 người Đài Loan va à người Hoa Kỳ. Ông Craig Van Hoy đã thực hiện lời ông đa hứa với kỹ sư Huỳnh Lương Vinh, va ông mang về cho ông Vinh tấm hinh ông chụp lá quốc kỳ Việt Nam để chứng minh lời hứa đó.

  2. Quốc kỳ Việt Nam tại Iraq.

  Từ địa chỉ e-mail của Tuyến Nguyễn ng ay 1/10/2004 cho biết, đơn của Trung sĩ Quân Cảnh Bûi Thanh Thảo -công dân Mỹ gốc Việt- trong quân chủng Lục Quân Hoa Kỳ đang chiến đấu tại Iraq, xin được cắm quốc kỳ Việt Nam tại đơn vị của Anh, đa được cấp trên của Anh chấp thuận. Va anh Bui Thanh Thảo đa cắm quốc kỳ Việt Nam chúng ta cùng với quốc kỳ Hoa Kỳ vao ngay 6/9/2004 ngay trước đơn vị ma anh đang phục vụ tại thủ đô Iraq. Trong ảnh kem theo e-mail cho thấy, anh Thảo đứng giữa 2 quốc kỳ Việt Nam-Hoa Kỳ. Trong thư anh Thảo gởi cho toa soạn báo Người Việt 903; California, có đoạn anh viết: Du la một quân nhân đa phục vụ hơn 7 năm trong quân đội Hoa Kỳ, nhưng tôi vẫn không quen minh la người Việt Nam. Một đoạn khác: Nhân danh cá nhân tôi va các người lính Mỹ gốc Việt đang tham dự vao công cuộc chiến đấu chống khủng bố tren thế giới, tôi sẽ không bao giờ quen truyền thống Việt Nam của tôi, va tôi sẽ theo bước của các thế hệ ông cha, tôi tiếp tục chiến đấu cho lư tưởng tự do va dân chủ. Anh Thảo cho biết la đoạn nay anh viết trong đơn gởi cấp tren của anh để xin phép treo quốc kỳ Việt Nam.

  3. Quốc kỳ Việt Nam tại tiểu bang S. Australia.

  Chiều ngày 12 tháng 8 n ăm 2005, một buổi tiếp tân trọng thể do ông Michael Atkinson, Bộ Trưởng Nội Vụ, Bộ Trưởng Đa Văn Hoá va Sắc Tộc tiểu bang Nam Úc, tổ chức tại phong khánh tiết trong toa nha Quốc Hội tiểu bang, để “Vinh Danh Cộng Đồng Việt Nam 30 Năm Tị Nạn tại tiểu bang Nam Úc”. Buổi lễ do ông Mike Rann, Thủ Hiến tiểu bang Nam Úc chủ tọa.

  Hằng trăm quan khách Việt Nam và Úc Đại Lợi, trong số đó có nhiều viên chức của cơ quan lập pháp lẫn hanh pháp tiểu bang tham dự. Trong phong khánh tiết, hai đại kỳ Australia va Việt Nam, được đặt va o vị trí trang trọng nhất. Quan khách Việt Nam có mặt rất xúc động khi đứng trước quốc kỳ ma minh đa từng chiến đấu bảo vệ.

  Giờ đây, trong hoàn cảnh chế độ tự do đa sụp đổ 30 năm trước, nhưng quốc kỳ vẫn tồn tại một cách vinh dự trong những hoan cảnh thích hợp tren những que hương thứ hai. Phần chánh của buổi tiếp tân, Thủ Hiến Mike Rann đa đọc một bai diễn văn thật ư nghĩa, và xin trích dẫn một số đoạn:

  … Chúng ta không bao giờ được quen những người đa bỏ minh trong cuộc vượt thoát chế độ cộng sản Việt Nam trong thập nien 70. Chúng ta phải vinh danh Họ, và chúng tôi phải vinh danh quí vị, la những người đa sống sót để thuật lại câu chuyện như một chiến thắng vinh quang của minh, một câu chuyện về vô số người Việt Nam đa trốn chạy chế độ cộng sản ác ôn áp bức từ năm 1975. Cuộc trốn chạy can trường của người Việt Nam, đa lam cho cả thế giới nói chung, va nước Úc nói rieng, phải kinh ngạc!

  … Quí vị phải đương đầu với bao tố và hải tặc, với niềm hy vọng trông thấy một dai đất nhân hậu ben kia chân trời để bắt đầu cho cuộc sống mới. … Sự đóng góp của quí vị đa tạo ra của cải cho tiểu bang Nam Úc, không chỉ về phương diện kinh tế, mà con cả về phương diện xa hội va văn hoá nữa.

  .. Tên của những người Úc gốc Việt trẻ tuổi học hanh tận tụy, đa chiếm nhiều hàng tít lớn tren báo chí vào tháng Gieng hằng năm, khi ma kết quả các kỳ th i được công bố với số điểm tối ưu hoặc rất cao. Các em đó cũng học hành xuất sắc như thế ở bậc đại học. Thật ra, tuổi trẻ Việt Nam đa được đứng vững trên đôi vai phi thường của các bậc phụ huynh vĩ đại …”

  …Cộng Đồng người Việt cũng đa tiến hành những cuộc tranh đấu đoi hỏi những quyền căn bản cho mọi người dân đang sống tại ViN 79;t Nam. Đó là những quyền mà mỗi con người đương nhien được hưởng, như quyền tự do ngôn luận, quyền tự do tín ngưỡng, quyền tự do đi lại, quyền không bị ngược đai bằng bất cứ hinh thức nào, ..v..v..

  … Chánh phủ do tôi lãnh đạo, và cá nhân tôi, đứng về phía quí vị trong cuộc đấu tranh không ngưng nghỉ, nhằm mang lại tự do va những quyền căn bản cho mỗi con người Việt Nam trecirc;n quê hương của quí vị. Vi vậy, trong khi chúng ta tán dương những thanh tựu của Cộng Đồng người Việt hôm nay, chúng ta cũng công nhận sự nghiệp đấu tranh cho người dân tại Việt Nam.”

  4. Quốc kỳ Việt Nam tại Cộng Hoà Liên Bang Đức.

  Ngày 21 tháng 8 năm 2005, một thánh lễ bế mạc Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 20, được tổ chức tren sân cỏ Marienfield thanh phố Koln, Cộng Hoa Lien Bang Đức do Đức Giáo Hoang Bernedito XVI chủ lễ.

  Trong buổi lễ nay, ước lượng có khoảng 800.000 người tham dự, và cũng do ước lượng có đến hằng tỷ người tren thế giới theo d&otolde;i qua các phương tiện truyền thông.

  Điều nhấn mạnh ở đây là khán giả theo dotilde;i buổi lễ trên màn ảnh TV đều trông thấy rất ro quốc kỳ Việt Nam nền vang ba sọc đỏ, cung với mấy lá cờ nữa được giương cao va tung bay phất phới ngay sau chiếc ghế ma Đức Giáo Hoang đang ngồi chủ tọa.

  Vậy là không phải chỉ có Cộng Đồng Việt Nam Tị Nạn cộng sản trên thế giới đều biết được quốc kỳ Việt Nam chúng ta, đa xuất hiện chánh thức với những văn bản hoặc trong một số lễ hội của chánh quyền bản xứ nơi có tổ chức Cộng Đồng Việt Nam, ít nhất la từ đầu năm 2003 va vẫn tiếp tục, con có hằng tỷ người trên thế giới trông thấy nữa. Sự nhức nhối của lanh đạo cộng sản Việt Nam, nhất la nhân vien các cơ quan ngoại giao của họ tại ngoại quốc nhức nhối như con bệnh ung thư ngay them trầm trọng. Cái đau của họ la họ thấu hiểu sự nhức nhối đó nhưng không có bất cứ phương cách nao ngăn chận được .

  Phần hai. Những kỳ đai.

  1. Kỳ đai tại San Jose, Bắc California, Hoa Kỳ.

  Ghi nhớ đến kỳ đai, tuy có muộn mang nhưng rất cần tuyên dương Liên Hội Người Việt tại thành phố San Jose, tiểu bang California. Giữa những năm 80, một công viên văn hoá Việt Nam được xây dựng tại thanh phố nay, va trong dự án kỳ đai có quốc kỳ Việt Nam sẽ phất phới tren đó. Hội Đồng Quản Trị Công Vien thanh phố San Jose hỏi ư kiến Bộ Ngoại Giao về việc Cộng Đồng Việt Nam treo quốc kỳ Việt Nam C ộng Hoa trước kia tren kỳ đai trong công vien. Trong văn thư ngay 22/9/1986 của Bộ Ngoại Giao, theo đó “Bộ Ngoại Giao không thấy trở ngại nao, về việc quốc kỳ Việt Nam Cộng Hoa (cũ) treo tren kỳ đai của đai tưởng niệm những chiến sĩ Việt Nam va Hoa Kỳ, đa dũng cảm hi sinh cho dân chủ tự do trong cuộc chiến tại Việt Nam”.

  2. Những kỳ đai tại Houston, Texas, Hoa Kỳbr>
  Lần lượt các Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Houston, từ năm 1994 đến năm 2005, với sự hỗ trợ tích cực của đồng hương trong Cộng Đồng, đa thực hiện được 12 kỳ đai tại các khu phố thương mại sầm uất của Houston và ven ngoại ô. Tại mỗi kỳ đai có 3 lá cờ ngang nhau: quốc kỳ Hoa Kỳ, quốc kỳ Việt Nam, và cờ tiểu bang Texas. Tất cả tuy chưa phải la qui mô như ten gọi, nhưng điều quan trọng la quốc kỳ Việt Nam chúng ta, cung với quốc kỳ lien bang Hoa Kỳ va cờ tiểu bang Texas, tung bay tren các vung Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Bắc, Đông Nam, Tây Bắc, va Tây Nam của thanh phố.

  3. Kỳ đai tại Seattle, Washington (State) Hoa Kỳ.

  - Ngày 25 tháng 4 năm 2004, một kỳ đai với 2 cột cờ cao 36 feet được khánh thành trong buổi lễ trang trọng tại khuôn vien đai phát thanh SaiGon SRBC ở thành phố Seattle, tiểu bang Washington. Rất đông đồng hương tham dự.

  4. Kỳ đai tại Greer, South Carolina.

  ; Tóm tắt bản tin từ địa chỉ hpham42@yahoo.com: “Ngày 4 tháng 3 năm 2006, kỳ đai trong công vien Victor Memorial Veterans, trung tâm thanh phố Greer, tiểu bang South Carolina vừa hoàn thành. Lễ khánh thành trọng thể được tổ chức lúc 11 giờ sáng ngay 29 tháng 4 năm 2006, do Hội Cựu Quân-Cán-Chánh và Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia thanh phố Greenvill, phối hợp với Hội Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ tổ chức. Công trinh nay do Clayton Monuments thực hiện. Cũng tại công vien nay, quốc kỳ Việt Nam được sử dụng tạm kỳ đai danh cho quân kỳ Hoa Kỳ từ ngay 23/8/2005, va kỳ đai mới hoan thanh cung trong nhóm kỳ đai có sẳn từ trước.

  Với văn thư chánh thức ngày 12 tháng 12 năm 2005, Disabled American Veterans Greer Chapter 39, đồng ư cho Việt Nam thực hiện các bia đá đen ghi tên các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoa đa hi sinh vì Dân chủ Tự Do. Các bia đá đen nay đặt cạnh các bia đá đen ghi ten các tử sĩ Hoa Kỳ có sẳn nơi đây. Mỗi bia đá đen ghi danh được 57 tử sĩ với chi phí chung la 5.630 mỹ kim (hay la chi phí rieng cho mỗi tử sĩ la 98.78 mỹ kim). Hội Cựu Quân-Cán-Chánh tại South Carolina, đang vận động gây quỹ để thực hiện những tấm bia đá đen nay, khắc ten từng tử sĩ Việt Nam Cộng Hoa, để các thế hệ mai sau nhớ mai gương hi sinh cao quí của những bậc cha ông.

  Phần ba. Bia tưởng niệm chiến sĩ.

  1. Bia đá tưởng niệm chiến sĩ tại Hawaii.

  Theo tài liệu từ Giáo Sư Nguyễnn Văn Canh, “Ủy Ban Dựng Bia Đá & Vinh Danh” gọi tắt là “Ủy Ban Vinh Danh” được thành lập, do Luật Sư Đỗ Doan Quế Chủ Tịch, cô Nina Nguyễn Ngọc Nhung Phó Chủ Tịch Điều Hanh, cựu Đại Tá Gene Castagnetti Phó Chủ Tịch Đối Ngoại, và một số vị trách nhiệm những bộ phận khác nhau. Giáo Sư Nguyễn Văn Canh la Cố Vấn. Bia đá ghi danh tử sĩ Việt Nam Cộng Hoa được phép đặt cạnh bia đá của Không Quân Hoa Kỳ, cung hang với khoảng 50 bia đá của Hoa Kỳ va các quốc gia khác, trong khuôn vien “Nghĩa Trang Quốc Gia Thái Binh Dương” (National Memorial Cemetery of the Pacific = NMCP) tại Honolulu, tiểu bang Hawaii. Nghĩa trang nằm tren miệng núi lửa Puowaina, rộng 112 mẫu. Puowaina có nghĩa la “Hi Sinh”. Ngoai bia đá nặng khoảng 2.000 lbs. tren đỉnh núi Kapa’a do Giám Đốc công ty sở hữu núi Kapa’a tặng, chi phí hai lần chuyen chở, đục đẽo gọt dũa theo đúng kích thước ma Giám Đốc NMCP qui định cung với những công trinh đầy đủ của tấm bia, va tổ chức lễ khánh thanh, ước tính khoảng 15.000 mỹ kim. Ủy Ban đa tổ chức gây quỹ vao ngay 26 tháng 2 năm 2006 tại San Jose, California.

  Ngày 30 tháng 4 năm 2006, Bia Đá Vinh Danh Tử Sĩ Việt Nam Cộng Hoa đa được khánh thành trong buổi lễ rất trang nghiêm, trọng thể, và cảm động.

  Phần trên của bia đá:

  Chính giữa là bản đồ Việt Nam. Bên trái là quốc kỳ Hoa Kỳ với dong chữ “Duty - Honor - Country”. Ben phải la quốc kỳ Việt Nam nền vang ba sọc đỏ với dong chữ “Tổ Quốc Ghi Ân - Vị Quốc Vong Thân”. Phần dưới la một khung lớn với những dong chữ bằng Anh ngữ “Vinh Danh Quân Lực Hoa Kỳ, Quân Lực & Nhân Dân Việt Nam Cộng Hoa, va các quốc gia Đồng Minh Australia, New Zealand, South Korea, Phillippines, Taiwan, va Thailand, đa chiến đấu chống cộng sản để bảo vệ dân chủ tự do va nhân quyền cho thế giới”.

  Trong e-mail lochuong65@yahoo.com.au viết về lễ khánh thành Bia Đá nay, có bài thơ Vị Quốc Vong Thân, như sau: Vị Quốc Vong Thân Ất Mao nien. Quốc suy Tướng sĩ chết theo thanh. Vong linh tuế nguyệt trầm hương tỏa. Thân thế thien thu khắc han thanh”.

  2. Bia đá tưởng niệm tại North Carolina.

  Tóm tắt bài viết của tác giả Nguyễn Văn Lập. “Hội Ngộ Mũ Đỏ” (Red Hat Reunion) được tổ chức tại thanh phố Fayetteville, tiểu bang North Carolina, từ ngày 11 đến 14 tháng 5 năm 2006. Cuộc hội ngộ thu hút được khoảng 300 Mũ Đỏ Hoa Kỳ va Mũ Đỏ Việt Nam. Nhiều cơ quan truyền thông Hoa Kỳ va Việt Nam cũng có mặt. Trong số Mũ Đỏ Hoa Kỳ, có nhiều vị trước kia là cố vấn Sư Đoan Nhẩy Du Việt Nam ma nay la Tướng Lanh. Một đoạn trong lời phát biểu, Trung Tướng James B. Vaught -Cố Vấn Sư Đoan Nhẩy Du Việt Nam năm 1971- nhấn mạnh: “… Tưởng rằng lam cố vấn giúp các bạn chiến đấu, nhưng thật sự thi chúng tôi học tinh thần chiến đấu anh dũng tuyệt vời của các bạn. Va buổi lễ tưởng niệm nay để tưởng nhớ sự hy sinh của tren 20.000 Người Lính Nhẩy Du Việt Nam Cộng Hoa trong suốt cuộc chiến, trong đó có nhiều Cố Vấn thuộc Team 162 đa nằm xuống vi tự do cho Việt Nam…”

  Lễ đặt Bia Đá Tưởng Niệm và khánh thành Khu Bảo Tang danh cho Mũ Đỏ Việt Nam được thực hiện ngày 12/5/2006, rất trang trọng với đầy đủ lễ nghi quân cách của quân lực Hoa Kỳ va Việt Nam Cộng Hoa. Tren Bia Đá có dong chữ “Dedicated to the 20,000 + Vietnamese Airborne who died fighting for freedom and democracy in South Vietnam 1960-1975. Military Assistance Command Vietnam Advisory Team 162 The Red Hats”. Tấm bia nay được khắc xuống nền sân trước của Bảo Tang Viện. Trích lời phát biểu của Đại Tá Paul Devries, Trưởng Ban Tổ Chức, khi khánh thanh Khu Bảo Tang ben trong Bảo Tang Viện: “… Phải gọi la lịch sử, vi đây la lần đầu tien va duy nhất, một Binh Chủng thiện chiến của quân đội Đồng Minh (Việt Nam Cộng Hoa) được đặt Bia Tưởng Niệm va có một Khu Bảo Tang vĩnh viễn trong Bảo Tang Viện nổi tiếng của Lục Quân Hoa Kỳ …”

  Chủ Tịch Gia Đinh Mũ Đỏ Việt Nam, ông Nguyễn Thanh Phúc, đa cảm tạ Toán Cố Vấn Nhẩy Du 162 thuộc MACV, về nghĩa cử và hanh động ghi nhớ sự hy sinh của chiến sĩ Nhẩy Dù Việt Nam Cộng Hoà. Cuộc Hội Ngộ Mũ Đỏ đa kết thúc sau dạ tiệc với không khí thân tình của hai gia đinh Mũ Đỏ Hoa Kỳ va Mũ Đỏ Việt Nam.

  Phần bốn. Những tượng đai tưởng niệm chiến sĩ.

  1. Tượng đai tại Fairfield, Australia.

  Ngày 31 tháng 8 năm 1991, lễ khánh thành Đai Tượng Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoa & Úc Đại Lợi rất trọng thể, do Đề Đốc Peter Sinclair, Thủ Hiến tiểu bang New South Wales, Australia chủ tọa. Tượng đai đặt trong công vien Cabra-Vale, thanh phố Fairfield, ngoại ô của Sydney, với quốc kỳ Việt - Úc cung phất phới trên kỳ đai.

  2. Tượng đai tại Perth, Australia.

  Ngày 7 tháng 12 năm 2002, Cộng Đồng Việt Nam Tị Nạn chúng ta tại Australia nói chung va miền Tây Australia nói ri&eciec;ng, đa thực hiện và khánh thành Đai Tưởng Niệm Chiến Sĩ Việt - Úc đa hi sinh vi dân chủ tự do tại thanh phố Perth, miền Tây Australia. Tại đó, quốc kỳ Việt Nam chúng ta đa chánh thức phất phới tren kỳ đai, du rằng đại sứ cộng sản Việt Nam tại Australia đa phản đối mạnh mẽ, nhưng họ đa thất bại như đa thất bại với tượng đai năm 1991.

  3. Tượng đai tại Westminster, Hoa Kỳ.

  Ngày 27 tháng 4 năm 2003, Đai Tưởng Niệm Chiến Sĩ Việt Nam-Hoa Kỳ đa được long trọng khánh thanh tại công vien toa thị sảnh thanh phố Westminster, tiểu bang California, nơi được xem la “thủ đô” của Cộng Đồng tị nạn chúng ta. Trong buổi lễ nay, rất đông nhân vật chánh quyền địa phương, chánh quyền tiểu bang va lien bang Hoa Kỳ, nhiều quan khách ngoại quốc ma trước kia có quân đội tham chiến ben cạnh quân đội Việt Nam Cộng Hoa, va hằng chục ngan đồng hương Việt Nam tại địa phương, từ nhiều tiểu bang khác, cung với đồng hương từ nhiều quốc gia xa xôi đến tham dự.

  4. Tượng đai tại Dandenong, Australia.

  Ngày 30 tháng 4 năm 2005, tượng đai được khánh thành trong buổi lễ thật trang trọng tại Dandenong, tiểu bang Victoria, Australia, với sự tham dự rất đông ba con Việt Nam từ các tiểu bang qui tụ về đây. Tren bệ tượng đai la Người Lính Australia & Người Lính Việt gần như đâu lưng nhau trong tư thế sẳn sang chiến đấu tren đường hanh quân.

  5. Tượng đai tại Houston, Texas, Hoa Kỳ.

  Ngày 11 tháng 6 năm 2005, rất đông bà con trong Cộng Đồng Việt Nam tị nạn tại thanh phố Houston va vung phụ cận, va một số nhân vật Hoa Kỳ địa phương -kể cả cựu chiến binh Hoa Kỳ- đa tham dự ngay khánh thanh tượng đai Chiến Sĩ Việt Nam & Hoa Kỳ & Đồng Minh trong buổi lễ rất trang trọng. Tượng chiến sĩ Việt Nam va Hoa Kỳ, súng trong tay, cung nhin về phía trước trong tư thế sẳn sang tác chiến. Tượng đai xây dựng tại số 11360 đại lộ Bellaire, khu tây nam thanh phố Houston, nơi qui tụ đông đảo đồng hương trong Cộng Đồng Việt Nam, cư trú lẫn kinh doanh thương mai.

  6. Tượng đai tại Brisbane, Queensland, Australia.

  Ngày 16 tháng 9 năm 2005, tại Australia nói chung và miền Đông Australia nói rieng, tượng đai Chiến Sĩ Việt Nam & Australia được khánh thanh rất trang trọng trong Công Vien Roma Street tại trung tâm thanh phố Brisbane, tiểu bang Queensland, cách Sydney khoảng 1.000 cây số về phía bắc. Lễ khánh thanh do ba Anna Bligh, Phó Thủ Hiến Queensland chủ tọa, với sự tham dự khoảng 700 người Việt va Úc. Theo tai liệu của anh Nguyễn Văn Sanh từ Brisbane cung cấp, Ủy Ban Xây Dựng thanh lập từ tháng 4 năm 2001.

  Trách nhiệm thực hiện do Ban Điều Hành với hai vị đồng Trưởng Ban la cựu Đại Úy Huỳnh Bá Phụng va cựu Thiếu Tá Alan Cunningham.

  Tượng Người Lính Việt Nam Cộng Hoa & Người Lính Australia, do đieu khắc gia Dean Rusling, nha tạc tượng Frederick Whitehouse, va kiến trúc sư Le Cương thực hiện.

  7. Tượng đai tại Adelaide, Nam Australia.

  Tại thành phố Adelaide, sau hơn 3 năm phối hợp công tác của Hội Cựu Chiến Binh Úc tham chiến tại Việt Nam và Hội Cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hoa, ngay 15 tháng 10 năm 2006, tượng đai Chiến Sĩ Việt Nam & Australia trong công vien Torrens Parade Ground trước Trung Tâm Quân Sự Tiểu Bang Nam Úc, được khánh thành trong buổi lễ rất trang nghiêm và cảm động, do ông Mike Rann, Thủ Hiến tiểu bang Nam Úc chủ tọa. Khoảng 4.000 quan khách Việt Nam và Australia tham dự, trong số đó có nhiều chính khách của thanh phố Adelaide, tiểu bang, và liecirc;n bang. Đặc biệt la sự có mặt của Trung Tướng Donald Dunstan, cựu Tư Lệnh quân đội Úc tại Việt Nam Cộng Hoà năm 1971-1972.

  Tượng chiến sĩ Việt-Úc cung đứng bên nhau trên bệ đá hoa cương. Mặt Nam là mặt chánh, có dòng chữ “Vietnam War Memorial” mạ vang. Mặt Đông khắc huy hiệu Hải Lục Không Quân Úc và huy hiệu Hải Lục Không Quân VNCH. Mặt Bắc ghi ten 58 chiến sĩ của Nam Úc đa hi sinh trên chiến trường VNCH. Nền gạch mau đỏ theo hình huy chương Victoria Cross, la huy chương cao quí của quân đội Úc. Quốc kỳ Việt Nam nền vàng ba sọc đỏ va quốc kỳ Úc phất phới tại tượng đai nay. Đây là sự đánh đổi khá đắt, bằng cách không nhận tai trợ 40.000 Úc kim từ chánh phủ liecirc;n bang để hai lá quốc kỳ được treo vĩnh viễn nơi đây. Tổng số chi phí tượng đai khoảng 350.000 Úc kim, do Ủy Ban Hổn Hợp Việt Úc vận động tài chánh trong cộng đồng Việt Nam tị nạn va cộng đồng bản xứ.

  Phần năm. Những địa phương đa công nhận quốc kỳ Việt Nam.

  Với những chiến thắng trong 50 tháng qua, những phái đoan cộng sản Việt Nam, đặc biệt là phái đoàn Thủ Tướng Phan Văn khải, va phái đoan Phó Thủ Tướng Phạm Gia Khiem, đến thành phố nào trên đất Mỹ ma có Cộng Đồng Việt Nam Tị Nạn, thi họ thấy cả rừng cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta, chớ chẳng có lá cờ máu nao của họ.

  Cho nên lãnh đạo cộng sản Việt Nam rất nhục. Them nữa, Cộng Đồng chúng ta khắp nơi liên tục vận động với các cơ quan chánh quyền địa phương, tin tưởng đến ngày nao đó, quốc kỳ Việt Nam chúng ta ngang hang với quốc kỳ Hoa Kỳ, sẽ rực rỡ tung bay trên bầu trời của nhiều tiểu bang trong những lễ hội của Cộng Đồng Việt Nam Tị Nạn.

  Khởi đi ngày 19 tháng 2 năm 2003 từ thanh phố Westminster, tiểu bang California, vong qua các tiểu bang theo thứ tự mẫu tự sau đây: Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Hawaii, Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Massachussetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Mexico, New York, New Jersey, North Carolina, Oklahoma, Ohio, Oregon, Pennsylvania, South Carolina, Texas, Utah, Virginia, và tiểu bang Washington (29 tiểu bang).

  Đến ngày 23 tháng 4 năm 2007, quốc kỳ Việt Nam chúng ta đa được các đơn vị hành chánh địa phương chánh thức công nhận theo thứ tự thời gian, như sau:

  1. Ngày 19/2/2003, thành phố Westminster, tiểu bang California. Nghị Quyết 3750.
  2. Ngày 11/3/03, thành phố Garden Grove, tiểu bang California. Nghị Quyết 8486-03.
  3. Ngay 14/4/03, thành phố Falls Church, tiểu bang Virginia. Nghị Quyết TR-03-07.
  4. Ngày 5/5/03, thành phố Milpitas, tiểu bang California. Nghị Quyết 7300.
  5. Ngày 3/6/03, quận hạt Santa Clara, tiểu bang California. Quận Hạt này bao gồm 15 thanh phố, kể cả thành phố San Jose, với dân số toan Quận la 1.700.000 người.
  6. Ngày 4/6/03, thành phố Hooland, tiểu bang Michigan. 7. Ngày 18/6/03, thành phố Houston, tiểu bang Texas. Nghị Quyết 17-2003.
  8. Ngày 24/6/03, thành phố Saint Paul, tiểu bang Minesota. Nghị Quyết 03-502.
  9. Ngày 7/7/03, thành phố Pomona, tiểu bang California. Nghị Quyết 2003-140.
  10. Cùng ngày 7/7/03, quận hạt Fairfax, tiểu bang Virginia.
  11. Ngày 15/7/03, tiểu bang Louisiana. Luật số 839. Đây la tiểu bang đầu tien.
  12. Ngày 30/7/03, thành phố Sacramento, thủ phủ tiểu bang California.
  13. Ngày 30/7/03, thành phố Bost on, tiểu bang Massachussetts. Nghị Quyết 03-1104.
  14. Ngày 8/9/03, thành phố Springfield, tiểu bang Massachussetts.
  15. Ngày 12/9/03, thành phố Oklahoma, thủ phủ tiểu bang Oklahoma.
  16. Ngày 16/9/03, thành phố El Monte, tiểu bang California. Nghị Quyết 8384.
  17. Ngày 16/9/03, thành phố Garland, ngoại ô thành phố Dallas, tiểu bang Texas.
  18. Ngày 16/9/03, thành phố Tumwater, tiểu bang Washington. Nghị Quyết R2003-013.
  19. Cũng cùng ngày 16/9/03, thành phố Malden, tiểu bang Massachussetts.
  20. Ngay 17/9/03, thanh phố Rowley, tiểu bang Massachussetts.
  21. Ngày 30/9/03, thanh phố Grand Rapids tiểu bang Michigan.
  22. Ngày 9/10/03, thành phố Lacey, tiểu bang Washington
  23. Ngày 8/10/03, thành phố Quincy, tiểu bang Massachussetts.
  24. Ngày 20/10/03, thành phố Doraville, tiểu bang Georgia.
  25. Ngày 21/10/03, thành phố Olympia, tiểu bang Washington.
  26. Cùng ngày 28/10/03, thành phố Lowell, tiểu bang Massachussetts.
  27. Ngày 3/11/03, thành phố Norcross, tiểu bang Georgia.
  28. Càng ngày 3/11/03, thành phố Clarkston, cũng tiểu bang Georgia.
  29. Cùng ngày 3/11/03, thành phố Dekalb, tiểu bang Georgia.
  30. Cũng ngày 3/11/03, thanh phố Gwinnett, tiểu bang Georgia.
  31. Ngày 4/11/03, thành phố Lawrence, tiểu bang Massachussetts.
  32. Ngày 11/11/03, thành phố Arlington, tiểu bang Texas. Nghị Quyết 03-E-555.
  33. Cùng ngày 11/11/03, thành phố Port Arthur, tiểu bang Texas.
  34. Ngày 12/11/03, thành phố Rainer, tiểu bang Washington. Nghị Quyết 461.
  35. Ngày 18/11/03, thành phố Marina, tiểu bang California. Nghị Quyết 2003.
  36. Ngày 1/12/03, thành phố Puya llup, tiểu bang Washington. Nghị Quyết 1834.
  37. Ngày 6/12/03, thanh phố Worcester, tiểu bang Massachussetts.
  38. Ngày 8/12/03, thành phố Lakewood, tiểu bang Washington. Nghị Quyết 2003-29.
  39. Ngày 16/12/03, thành phố Fort Worth, tiểu bang Texas. Nghị Quyết 3017.
  40. Ngày 13/1/2004, thành phố Lincoln, tiểu bang Nebraska.
  41 Cùng ngay 13/1/04, thành phố Dupont, tiểu bang Washington. Nghị Quyết 04-279.
  42. Cùng ngày 13/1/04, thành phố Wichita, tiểu bang Kansas.
  43. Ngày 14/1/04, thành phố San Diego, tiểu bang California. Nghị Quyết R-2004-670.
  44. Ngày 27/1/04, quận hạt Pierce, tiểu bang Washington.
  45. Ngày 29/1/04, thành phố Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania.
  46. Ngày 3/2/04, thành phố Grand Prairie, tiểu bang Texas. Nghị Quyết 3975.
  47. Ngày 10/2/04, thành phố South El Monte, tiểu bang California.
  48. Ngày 17/2/04, thành phố Stockton, tiểu bang California.
  49. Trong cùng ngày 21/2/04, ba văn kiện Resolution của Hạ Viện, Resolution của Thượng Viện, va Proclamation của Thống Đốc tiểu bang New Jersey, công nhận va vinh danh quốc kỳ Việt Nam nền vang ba sọc đỏ chúng ta. Đây la tiểu bang thứ hai.
  50. Ngày 20/2/04, thành phố Hartfort, tiểu bang Connecticut. Nghị Quyết ngay 20/2/04.
  51. Ngày 24/2/04, thành phố Centralia, tiểu bang Washington.
  52. Cùng ngày 24/2/04, thanh ph ố University Place, tiểu bang Washington.
  53. Ngày 28/2/04, thành phố Jersey City, tiểu bang New Jersey.
  54. Ngày 15/3/04, thành phố West Hartfort, tiểu bang Connecticut. NQ ngay 15/3/04.
  55. Cùng ngày 15/3/04, thành phố Salina, tiểu bang Kansas.
  56. Ngày 16/3/04, thành phố Biloxi, tiểu bang Mississippi.
  57. Cùng ngày 16/3/04, thành phố Orlando, tiểu bang Florida.
  58. Cũng cùng ngày 16/3/04, thanh phố Fo rt Wayne, tiểu bang Indiana
  59. Ngày 24/3/04, thành phố Honolulu, thủ phủ tiểu bang Hawaii. Nghị Quyết 04-72.
  60. Ngày 1/4/04, thành phố Tampa, tiểu bang Florida.
  61. Ngày 12/4/04, thành phố Syracure, tiểu bang New York.
  62. Ngày 15/4/04, tiểu bang Virginia. Đây là tiểu bang thứ ba. Luật 1457 ER.
  63. Ngày 16/4/04, thành phố Minneapolis, tiểu bang Minnesota. Nghị Quyết 2004R-155.
  64. Ngày 20/4/04, thành phố Kent, tiểu bang Washingon. Nghị Quyết 1667.
  65. Cùng ngày 20/4/04, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington. Nghị Quyết 36154.
  66. Ngay 24/4/04, quận hạt Thurston, tiểu bang Washington.
  67. Ngày 30/4/04, thành phố Saint Louis, tiểu bang Missouri. Nghị Quyết 16.
  68. Cùng ngày 30/4/04, quận hạt Camden, tiểu bang New Jersey.
  69. Ngày 4/5/04, thành phố West Valley, tiểu bang Utah. Nghị Quyết 04.
  70. Ngày 11/5/04, thành phố Bonney Lake, tiểu bang Washington.
  71. Ngày 3/6/04, thành phố Seaside, tiểu bang California.
  72. Ngày 7/6/04, thành phố Vancouver, tiểu bang Washington.
  73. Ngày 12/6/04, tiểu bang Colorado. Đây la tiểu bang thứ tư.
  74. Ngày 15/6/04, thành phố Coral Springs, tiểu bang Florida.
  75. Cùng ngày 15/6/04, thành phố Carrollton, tiểu bang Texas.
  76. Ngày 19/6/04, tiểu bang Georgia. Đây là tiểu bang thứ năm. Nghị Quyết 1866.
  77. Ngay 28/6/04, thanh phố Beaverton, tiểu bang Oregon.
  78. Ngày 19/7/04, thành phố St. Cloud, tiểu bang Minnesota. Nghị Quyết 2004-7-180.
  79. Ngày 20/7/04, thành phố Portland, thủ phủ tiểu bang Oregon.
  80. Cùng ngày 20/7/04, thành phố Eagle Mountain, tiểu bang Utah.
  81. Ngay 10/8/04, quận hạt Marin, tiểu bang California. Quận Marin có 10 thanh phố.
  82. Ngày 24/8/04, thành phố Sugar Land, tiểu bang Texas.
  83. Ngày 7/9/04, thành phố Missouri, tiểu bang Texas.
  84. Ngày 4/10/04, thành phố Indianapolis, tiểu bang Indiana. Nghị Quyết 70.
  8 5. Ngày 29/10/04, tiểu bang Florida. Đây là tiểu bang thứ sáu.
  86. Ngày 11/11/04, thành phố Austin, thủ phủ tiểu bang Texas.
  87. Cùng ngày 11/11/2004, tiểu bang Texas. Đây la tiểu bang thứ bảy.
  88. Ngày 22/11/04, thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina.
  89. Ngày 13/12/04, thành phố Albuquerque, tiểu bang New Mexico. NQ R-04-156.
  90. Ngày 6/2/2005, thành phố Reading, tiểu bang Pennsylvania.
  91. Ngày 1/3/05, tiểu bang Oklahoma. Đây là tiểu bang thứ tám.
  92. Ngày 3/3/05, thành phố Kansas, tiểu bang Kansas. Nghị Quyết 050233.
  93. Ngày 11/5/05, tiểu bang Minnesota. Đây là tiểu bang thứ chín. Nghị Quyết SR0097 Thượng Viện kư ngày 10/5/05, va Nghị Quyết HR0017 Hạ Viện kư ngay 11/5/05.
  94. Ngày 17/5/05, thành phố San Jose, tiểu bang California.
  95. Ngày 18/5/05, thành phố San Antonio, tiểu bang Texas.
  96. Ngày 10/6/05, thành phố Greenville, tiểu bang South Carolina.
  97. Ngày 14/6/05, thành phố Columbus, tiểu bang Ohio. Nghị Quyết ngày 14/06/06.
  98. Ngày 5/10/05, thành phố Greer, tiểu bang South Carolina. Trước đó, tuy chưa chánh thức, nhưng quốc kỳ Việt Nam chúng ta đa phép treo vĩnh viễn tren kỳ đai trong công viên Victor Memorial Veterans Park của thành phố Greer từ ngay 23/8/05.
  99. Ngày 28/01/2006, thanh phố Allentown, tiểu bang Pennsylvania.
  100. Ngày 26/4/06, thành phố Pennsauken, tiểu bang New Jersey. Nghị Quyết 126-06.
  101. Ngày 3/6/06, quận hạt San Diego, tiểu bang California.
  102. Ngày 5/8/2006, tiểu bang California. Đây là tiểu bang thứ 10 Thống Đốc Arnold Schwarzenegger đa kư Executive Order S-14-06 (Sắc Lệnh) tại khu Little Saigon, Nam California lúc 10 giờ 30 sáng.
  103. Ngày 19/8/06, tiểu bang Ohio. Đây là tiểu bang thứ 11. Như vậy, tiểu bang Ohio có hai Nghị Quyết do ông Thống Đốc kư ngay 30/7/05 va ngay 19/8/06 ma người tổng hợp nhận được cả hai bản. Được giải thích rằng, vi NQ 30/7/05 có sự chống đối nên tiểu bang giữ lại, mai đến ngay 19/8/06 ông Thống Đốc kư một NQ nữa, va tiểu bang phổ biến cả hai bản. 104. Ngày 10/11/06, thành phố San Francisco, tiểu bang California. Nghị Quyết 642-06.
  105. Ngày 3/12/06, thành phố Davenport, tiểu bang Iowa.
  106. Ngày 16/12/06, tiểu bang Michigan. Nghị Quyết SA 148. Đây la tiểu bang thứ 12.
  107. Và ngày 13/4/07, tiểu bang Oregon. Nghị Quyết kư ngay 13/4/07, chánh thức trao cho Cộng Đồng Việt Nam Oregon ngay 23/4/07 tại văn phong ông Thống Đốc. Đây là tiểu bang thứ 13.
  Sơ kết 107 địa phương đã công nhận quốc kỳ Việt Nam chúng ta, gồm:

  13 tiểu bang, 7 quận hạt, 87 thanh phố. Va 106 địa phương nay thuộc 29 tiểu bang theo thứ tự mẫu tự sau đây:

  Tiểu bang California và 3 quận hạt (QH) với 13 thành phố (TP).

  Tiểu bang Colorado. Connecticut có TP.

  Tiểu bang Florida và 3 TP.

  Tiểu bang Georgia và 5 TP.

  Hawaii có 1 TP. Indiana có 2 TP.

  Iowa có 1 TP. Kansas có 3 TP.

  Tiểu bang Louisiana. Massachussetts có 8 TP.

  Tiểu bang Michigan va 2 TP.

  Tiểu bang Minnesota và 3 TP. Mississippi có 1 TP.

  Tiểu bang Missouri có 1 TP.

  Tiểu bang Nebraska có 1 TP. New Mexico có 1 TP. New York có 1 TP.

  Tiểu bang New Jersey với 1 QH và 2 TP. North Carolina có 1 TP.

  Tiểu bang Oklahoma và 1 TP.

  Tiểu bang Ohio và 1 TP.

  Tiểu bang Oregon và 2 TP. Pennsylvania có 3 TP. South Carolina có 2 TP.

  Tiểu bang Texas và 11 TP. Utah có 2 TP.

  Tiểu bang Virginia với 1 QH và 1 TP.

  Sau cung là Washington State với 2 quận hạt và 13 thành phố.

  Phần sáu. Những sự kiện khác.

  1. Địa phương không sẳn lòng đón cộng sản.

  Ngày 29 tháng 5 năm 2004, Nghị viên thành phố Westminster va thanh phố Garden Grove, tiểu bang California, đa thông qua hai Nghị Quyết với nội dung tương tự nhau là “không đón tiếp các vien chức hay các phái đoan cộng sản Việt Nam đến thăm chánh thức thanh phố nay”. Thanh phố Westminster được xem la "Thủ đô" của Cộng Đồng Tị Nạn chúng ta, va Garden Grove la thanh phố láng giềng thân thiết của Westminster.

  Hai Nghị Quyết này càng tạo them niềm tin trong Cộng Đồng Việt Nam Tị Nạn cộng sản tren khắp thế giới và ngày cả dư luận tren que hương Việt Nam. Ngược lại, lanh đạo cộng sản Việt Nam cang them tối tăm mặt mũi.

  2. Những tổ chức công nhận quốc kỳ Việt Nam.

  Những tổ chức không thuộc đơn vị hành chánh địa phương công nhận quốc kỳ Việt Nam chúng ta, nhưng dù sao thì quốc kỳ chúng ta cũng được chánh thức ngang hang với quốc kỳ Hoa Kỳ trong một khoảng không gian nhất định tại đó:

  - Ngày 7/4/03, đảng Cộng Hoà thuộc Khu Vực 48.

  - Ngày 17/5/03, đảng Cộng Hoà tiểu bang Washington.

  - Ngày 9/6/03, đảng Cộng Hoà quận hạt Pierce, tiểu bang Washington.

  - Ngày 10/12/03, Trường Đại Học SPSCC, tiểu bang Washington.

  - Ngày 28/3/05, khu học chánh Birdville, Fort Worth, Texas, nhận quốc kỳ Việt Nam chúng ta do Nhóm Vận Động trao tặng. Khu học chánh hứa sẽ treo quốc kỳ chúng ta tại tất cả các trường từ lớp 1 đến lớp 12 trực thuộc khu học chánh Birdville.

  3. Vận động hạ cờ cộng sản (theo ý kiến của Ủy Ban Chống Cờ cộng sản va Chống Tuyen Vận cộng sản Việt Nam, tiểu bang Washington).

  a. Bưu Chính Hoa Kỳ. Trong tập cẩm nang đa ngôn ngữ của Bưu Chính Hoa Kỳ “A World of Services to Meet Your Needs” phát hanh hồi tháng 8 năm 2001, nhằm quảng cáo những dịch vụ của cơ quan nay tren thế giới, có trang tiếng Việt với lá cờ máu của cộng sản Việt Nam. Một cuộc phối hợp rộng khắp do nhiều tổ chức trong Cộng Đồng Việt Nam tị nạn cộng sản tại Hoa Kỳ, đa liên tục vận động với Bưu Điện Hoa Kỳ. Kết quả la Bưu Điện Hoa Kỳ đồng ư thu hồi toan bộ tập cẩm nang đó.

  b. Trường trung học Showalter ở Tukwila. Ủy Ban Chống Tuyen Vận Cộng Sản tiểu bang Washington, đa vận động thanh công với Ban Giám Đốc trường “Showalter Middle School” tại thanh phố Tukwila, thay thế lá cờ máu cộng sản Việt Nam bằng quốc kỳ Việt Nam nền vang ba sọc đỏ ngay 19 tháng 12 năm 2001.

  c. Trường đại học ở Olympia. Uỷ Ban Chống Cờ Cộng Sản tại Olympia, đa phối hợp nhiều tổ chức bạn của tiểu bang Washington, va nhiều tổ chức Cộng Đồng từ nhiều tiểu bang tại Hoa Kỳ cũng như từ nhiều quốc gia khác, đa vận động thanh công với Ban QuảnTrị trường đại học SPSCC, lá cờ máu của cộng sản đa bị hạ xuống ngày 3 tháng 3 năm 2006. Ngoai ra, Ủy Ban Chống Cờ Cộng Sản cũng vận động thanh công cho dự án xây dựng Vietnamese Garden với kỳ đai Việt - Mỹ tại trường đại học nay. Hiện Ủy Ban đang thảo luận kế hoạch vận động gây quỹ 125.000 mỹ kim để thực hiện dự án. d. Trường đại học Texas tại Arlington. (UTA)

  Biểu tượng của sinh vien Việt Nam trong trường đại học Texas tại Arlington (Dallas Forworth) la quốc kỳ Việt Nam nền vang ba sọc đỏ, được treo trong Nedderman Hall từ 20 năm qua. Năm nay (2006), với sự vận động của một số du học sinh từ Việt Nam ma người đứng đầu (về mặt nổi) la du sinh họ Nguyễn ten Dung. Quốc kỳ Việt Nam nền vang bị hạ xuống và lá cờ máu của cộng sản kéo len ngay 11 tháng 4 năm 2006.

  Va cuộc đấu tranh quyết liệt về phía sinh vien Việt Nam với sự hỗ trợ mạnh mẽ của Cộng Đồng tị nạn bắt đầu ngay 12 tháng 4, và lien tục sau đó vi sự cứng rắn kỳ lạ của Tiến sĩ James Spaniolo, Viện Trưởng. Và cao điểm của trận chiến hạ cờ máu nay la cuộc biểu dương lực lượng của khoảng 5.000 người ngay 30 tháng 4 năm 2006. Về phía Việt Nam, ngoai số sinh vien Việt Nam hải ngoại của trường UTA, con có đông đảo đồng hương trong Cộng Đồng Việt Nam Dallas Forworth, Washington DC, California, Denver (Colorado), Houston, San Antonio, Austin tham dự. Va đặc biệt la sự góp mặt của Phong Trao Hưng Ca với Nguyệt Ánh va Việt Dũng. Về phía Hoa Kỳ có các Nghị Vien Lana Woff, Katherine Wilmon, và Robert Rivera của thanh phố Arlington, Nghị Vien Clyde Pitch thanh phố Forworth. Ngoai ra con có ông Bill Laurie, cựu chiến binh từ Phoenix (tiểu bang Arizona) đến. Về truyền thông có các đai truyền hinh số 4, số 5, số 8 Hoa Kỳ, và đai 2072 SBTN Việt Nam, các báo Dallas Morning News, The Star Telegram, va UTA Shorthorn. Phóng vien của Sở Cảnh Sát cũng đến thu hinh làm tai liệu.

  Cao điểm của trận chiến hạ cờ máu đa dẫn đến sự can thiệp hoặc áp lực từ Thống Đốc Texas Rick Perry, Thượng Nghị Sĩ Cornyn, Jay Guerrero, ba Kate McArthur, va ông Scott Smith. Đặc biệt la Dân Biểu Toby Goodman, va các Dân Biểu khác đa áp lực với Tiến sĩ Spaniolo rằng: “Nếu không hạ lá cờ Việt Nam cộng sản xuống, sẽ có Nghị Quyết của Tiểu Bang ngưng ngay ngân khoản trợ cấp cho UTA xây dựng them cơ sở cho khu vực nganh Kỹ Sư. Mặt khác, một số vị thương gia Mỹ gốc Việt gởi thư cho một số Nghị Sĩ tiểu bang, yeu cầu tiền thuế đóng cho tiểu bang không được sử dụng trợ cấp cho trường UTA nếu trường nay tiếp tục treo cờ cộng sản gây phương hại tinh thần con em họ đang theo học tại đây.

  Sau cung, Tiến sĩ James Spaniolo, Viện Trưởng UTA, ngay 10 tháng 5 năm 2006 quyết định hạ tất cả 123 quốc kỳ của các quốc gia xuống, va từ nay chỉ treo quốc kỳ Hoa Kỳ, cờ tiểu bang Texas, va cờ của trường UTA, trong khi chờ đợi một Hội Đồng tim một quyết định hợp lư về vấn đề treo cờ. Vậy là trận chiến hạ cờ máu kết thúc với thắng lợi về phía sinh viên Việt Nam hải ngoại va Cộng đồng Việt Nam tị nạn tại Dallas Forworth.

  Sinh vien Việt Nam hải ngoại tại UTA nhận thức rằng, thắng lợi nay chưa hoan toan vi ông Viện Trưởng Spaniolo dường như có thâm ư khi hạ tất cả 123 cờ thay vi chỉ hạ lá cờ máu của cộng sản Việt Nam, để gây hiềm khích giữa sinh vien Việt Nam hải ngoại với du sinh từ các quốc gia khác.

  Các cháu sinh vien hải ngoại tại UTA lúc nào cũng chuẩn bị đối phó những bất trắc có thể xảy ra vi thâm ư đó. Mong rằng, mọi nỗ lực của các cháu sinh viên lúc nào cũng được sự ủng hộ đúng lúc đúng mức của bậc cha ông, nhất la quí vị quí bạn trong tổ chức Cộng Đồng tại địa phương cung với sự hỗ trợ mạnh mẽ của quí đồng hương, để chiến thắng đó được tron vẹn.

  Phần Kết.

  Nhin lại lịch sử thế giới, hầu như hiếm có trường hợp một quốc gia không tồn tại ma quốc kỳ của quốc gia đó vẫn tồn tại trong những trường hợp khác nhau tren thế giới như quốc kỳ Việt Nam nền vang ba sọc đỏ của chúng ta. Vậy, với đa chiến thắng nay, mong rằng Cộng Đồng chúng ta khắp nơi lien tục vận động với chánh quyền địa phương, để nhanh chóng mở rộng diện tích ma quốc kỳ chúng ta chánh thức tung bay tren bầu trời lien bang Hoa Kỳ. Va những chiến thắng trong trận chiến nay, trong một mức độ nao đó, đa thể hiện nhan quan của những nhà chính trị trong những cơ quan lập pháp và hành pháp Hoa Kỳ cấp địa phương, vi những bai học kinh nghiệm trong sinh hoạt chính trường cho thấy sự kiện chính trị nao cũng mang theo nét nhin rieng của nó.

  Người tổng hợp xin được góp lời vinh danh và cám ơn quí vị cung quí bạn trẻ, đa vận động thanh công với các cơ quan chánh quyền địa phương cho “Trận Chiến Dựng Lại Quốc Kỳ” của Cộng Đồng chúng ta, va hanh động đó đa góp phần tạo nen bản tổng hợp nay./.

  Houston, 24 tháng 4 năm 2007.

  ******************************************

  Nghị Quyết 1481 Quốc Hội Âu Châu

  Resolution 1481 (2006) Bản chính từ website http://assembly.coe.int

  1. Quốc hội dẫn chiếu tới Nghị quyết số 1096 (1996) về các biện pháp giải quyết hệ quả của hệ thống cộng sản toan trị trước đây.

  2. Không có trường hợp ngoại lệ, tất cả các chế độ cộng sản toan trị, đa từng cầm quyền ở Trung va Đông Âu trong thế kỷ qua, va hiện vẫn con cầm quyền ở một số nước tren thế giới, đều có đặc điểm chung la vi phạm nhân quyền tren diện rộng.

  Mức độ vi phạm có khác nhau, tuy thuộc vao văn hóa, đất nước va giai đoạn lịch sử, va bao gồm những vụ ám sát va xử tử cá nhân hay tập thể, gây chết chóc trong các trại tập trung, lam cho chết đói, đay ải, tra tấn, nô lệ lao động, va những hinh thức khác về khủng bố thể xác tập thể, ngược đai vi chủng tộc hay tôn giáo, vi phạm các quyền tự do lương tâm, tư tưởng va phát biểu, tự do báo chí va cả không đa nguyen chính trị.

  3. Những tội ác nay được biện minh nhân danh chủ thuyết đấu tranh giai cấp va nguyen tắc độc tai vô sản. Sự giải thích hai nguyen tắc tren đa hợp thức hóa việc "thủ tieu" những người được coi la có hại cho sự xây dựng một xa hội mới va do đó, bị xem la kẻ thu của các chế độ toan trị cộng sản. Một số lớn các nạn nhân chính la công dân của các nước đó. Tieu biểu nhất la các dân tộc của nước Lien Xô cũ với số nạn nhân đông hơn rất nhiều so với các dân tộc khác.

  4. Quốc hội nhin nhận rằng, bất chấp những tội ác của chế độ cộng sản toan trị, một số đảng Cộng sản Châu Âu đa đóng góp phần nao vao việc đạt được dân chủ.

  5. Sau sự sụp đổ của các chế độ cộng sản toan trị ở Trung va Đông Âu, không có một cuộc điều tra quốc tế nao được thực hiện về các tội ác ma họ thực hiện. Hơn nữa, tác giả của những tội ác nay chưa hề bị đưa ra xét xử trước cộng đồng quốc tế, giống như trường hợp những tội ác kinh khủng do Chủ nghĩa Xa hội Quốc gia (nazism) gây ra.

  6. Vì lư do trên, sự hiểu biết của công chúng về những tội ác ma các chế độ cộng sản toan trị gây ra la rất ít ỏi. Các đảng Cộng sản vẫn hoạt động hợp pháp tại một số quốc gia, thậm chí một số trường hợp họ vẫn không rời bỏ con đường tội ác ma các chế độ cộng sản toan trị đa đi trong quá khứ.

  7. Quốc hội tin rằng sự hiểu biết về lịch sử la một điều kiện tien quyết nhằm tránh khỏi những tội ác tương tự trong tương lai. Hơn nữa, đánh giá đạo đức va len án tội ác đa thực hiện đóng vai tro quan trọng trong giáo dục thế hệ trẻ. Quan điểm ro rang của cộng đồng quốc tế về quá khứ sẽ la ư kiến tác động tới hanh động tương lai của thế hệ trẻ.

  8. Hơn nữa, Quốc hội tin rằng các nạn nhân của các tội ác gây ra bởi các chế độ cộng sản toan trị, những người con sống hoặc gia đinh của họ, xứng đáng được cảm thông va biết tới bởi những gi ma họ đa phải chịu.

  9. Các chế độ toan trị cộng sản vẫn con hoạt động tại một số quốc gia tren thế giới va vẫn tiếp tục gây tội ác. Quan điểm về quyền lợi quốc gia không thể được dung để ngăn chặn sự chỉ trích thích đáng đối với các chế độ cộng sản toan trị hiện nay. Quốc Hội mạnh mẽ len án tất cả các vi phạm nhân quyền của họ.

  10. Cho dù đa có các cuộc tranh luận và luận tội được thực hiện trước đây ở mức quốc gia tại một số nước thuộc Hội đồng Châu Âu, cộng đồng quốc tế vẫn cần phải đưa ra quan điểm ro rang về các tội ác ma các chế độ cộng sản toan trị gây ra. Cộng đồng quốc tế có trách nhiệm đạo đức phải lam việc nay, không thể tri hoan lâu hơn nữa.

  11. Hội đồng Châu Âu là nơi thích hợp cho một cuộc tranh luận ở mức quốc tế. Các quốc gia cộng sản Châu Âu trước đây, ngoại trừ Belarus, đều đa la thanh vien của Hội đồng Châu Âu va sự bảo vệ quyền con người va pháp trị (rule of law) la những giá trị cơ bản ma Hội đồng bảo vệ.

  12. Do vậy, Quốc hội lên án mạnh mẽ sự vi phạm quyền con người tren diện rộng tại các chế độ cộng sản toan trị va bay tỏ sự thông cảm, hiểu biết va thừa nhận tới những nạn nhân của các tội ác nay.

  13. Hơn nữa, Quốc hội kêu gọi tất cả các đảng Cộng sản va Hậu cộng sản trong các quốc gia thanh vien, những đảng trước đây chưa đánh giá lại lịch sử cộng sản va quá khứ của họ, hay tránh xa con đường tội ác ma các chế độ cộng sản toan trị đa thực hiện va len án những tội ác nay một cách ro rang.

  14. Quốc hội tin rằng quan điểm rõ ràng của cộng đồng quốc tế sẽ mở đường cho việc tiếp tục giải quyết vấn đề. Hơn nữa, Quốc hội hi vọng nó sẽ khuyến khích các nha sử học tren toan thế giới tiếp tục nghien cứu của minh với mục tieu tim hiểu va xác định một cách khách quan những gi đa xảy ra trước đây.

  **************************************

  Bản Tuyen Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền

  Nguyen văn Bản Tuyen Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, đa được Đại Hội Đồng Lien Hiệp Quốc thông qua va công bố vao ngay 10 tháng 12 năm 1948.

  Xét rằng: Sự thừa nhận nhân cách của tất cả con người trong đại gia đinh nhân loại va những quyền binh đẳng không thể tước đoạt của họ la nền tảng của tự do, công lư va hoa binh tren thế giới. .

  Xét rằng: Hành vi xem thường và cha đạp nhân quyền đa dẫn đến những hanh động man rợ, xúc phạm đến lương tâm nhân loại. Sự keu gọi thiết lập một thế giới trong đó tất cả mọi người phải được hưởng quyền tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, quyền được giải thoát khỏi sự sợ hai va ngheo khó, phải được tuyen xưng như la ước vọng cao nhất của con người. .

  Xét rằng: Nhân Quyền cần phải được triệt để bảo vệ bằng luật pháp, để con người không bị bắt buộc phải sử dụng biện pháp cuối cung la vung dậy chống lại độc tai va áp bức. .

  Xét rằng:Mối quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia cần được khuyến khích va mở rộng..

  Xét rằng: Trong Hiến Chương, các dân tộc của cộng đồng Lien Hiệp Quốc đa lại một lần nữa xác định niềm tin vao những quyền căn bản của con người, vao nhân phẩm va giá trị nhân vị, vao quyền binh đẳng nam nữ va cũng đa quyết định cổ vũ cho các tiến bộ xa hội va cải tiến mức nhân sinh trong bối cảnh ngay cang tự do hơn..

  Xét rằng: Các quốc gia hội viên đa cam kết hợp tác với Lien Hiệp Quốc, nhằm cổ vũ việc tôn trọng nhân quyền va các quyền tự do căn bản..

  Xét rằng: Một khuôn mẫu chung về nhân quyền va tự do la điều tối quan trọng để có thể thực hiện đầy đủ sự cam kết tren. .

  Do đó, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc long trọng công bố Tuyen Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền nay như la một khuôn mẫu chung cần đạt tới của mọi dân tộc va quốc gia, nhằm giúp cho mọi cá nhân va thanh phần của xa hội luôn luôn theo sát tinh thần của Bản Tuyen Ngôn, dung sự truyền đạt va giáo dục, để nỗ lực phát huy sự tôn trọng các quyền tự do nay. .

  Mặt khác, bằng những phương thức tiến bộ trong phạm vi quốc gia cũng như quốc tế, phải bảo đảm sự thừa nhận va tuân hanh Bản Tuyen Ngôn một cách có hiệu lực, không những giữa các dân tộc của các nước hội vien với nhau, nhưng con giữa những dân tộc sống tren các phần đất thuộc thẩm quyền họ cai quản. .

  Điều 1:.

  Mọi người sinh ra đều được tự do va binh đẳng về nhân phẩm, cũng như quyền lợi. Mọi người đều được phú bẩm về lư trí va lương tâm. Sự đối xử giữa con người với nhau phải được tren tinh thần bác ái. .

  Điều 2:.

  Mọi người đều được hưởng tất cả những quyền va tự do công bố trong Bản Tuyen Ngôn nay va không có một sự phân biệt nao, như chủng tộc, mau da, phái tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm chính trị hay tất cả quan điểm khác, quốc tịch hay nguồn gốc xa hội, tai sản, nơi sinh, hay tất cả những hoan cảnh khác. Hơn nữa, cũng không được có sự phân biệt nao đối với con người sống tren một quốc gia hay tren một lanh thổ, căn cứ tren cơ chế chính trị, nền tảng luật pháp hay quy chế quốc tế của quốc gia hay lanh thổ đó. Cho du quốc gia hay lanh thổ nay độc lập hay dưới sự bảo hộ, không được tự trị hay ở trong tinh trạng bị hạn chế về chủ quyền. Điều 3: .

  Mọi người đều có quyền sống, quyền tự do va an ninh thân thể. .

  Điều 4:.

  Không ai bị cưỡng bức lam nô lệ hay tôi đoi. Chế độ nô lệ va buôn bán nô lệ dưới mọi hinh thức đều bị nghiem cấm. .

  Điều 5:.

  Không một người nào phải chịu cực hinh, tra tấn, hay bất kỳ hinh thức đối xử, hoặc trừng phạt bất nhân, hay có tính cách lăng nhục. .

  Điều 6: .

  Ở bất cứ nơi nào, mỗi người đều có quyền được công nhận tư cách của minh trước pháp luật. .

  Điều 7: .

  Tất cả mọi người đều binh đẳng trước pháp luật, va phải được bảo vệ một cách binh đẳng, không kỳ thị phân biệt. Tất cả đều được quyền bảo vệ ngang nhau, chống lại mọi kỳ thị vi phạm Bản Tuyen Ngôn nay, cũng như chống lại mọi khieu khích dẫn đến kỳ thị như vậy..

  Điều 8:.

  Mọi người đều có quyền được kháng tố trước các cơ quan tư pháp quốc gia có thẩm quyền về các hanh vi vi phạm các quyền căn bản, do Hiến Pháp va Luật Pháp quy định. .

  Điều 9:.

  Không một ai bị bắt bớ, cầm tu hay lưu đay một cách độc đoán..

  Điều 10:.

  Mọi người đều có ngang nhau quyền được phân xử công khai va công bằng, trước một toa án độc lập va vô tư, để được phán quyết về các quyền lợi va nhiệm vụ của minh, hay về những tội phạm ma minh bị cáo buộc. .

  Điều 11:.

  (1) khi truy tố trước pháp luật, mọi người được xem la vô tội, cho đến khi pháp luật chứng minh la có tội, trong một phien toa công khai va toa án nay phải cung ứng tất cả mọi bảo đảm cần thiết cho quyền biện hộ của đương sự..

  (2) Không ai có thể bị kết án khi có những hanh động hay sơ suất xảy ra vao lúc ma luật pháp của quốc gia hay quốc tế không qui định đó la một hanh vi phạm pháp. Tương tự như vậy, không được áp đặt một hinh phạt nao nặng hơn hinh phạt được ấn định vao lúc hanh vi phạm pháp xảy ra. .

  Điều 12:.

  Không một ai bị xâm phạm một cách độc đoán về đời sống rieng tư, gia đinh, nha ở, hay thư tín, cũng như bị xúc phạm danh dự hay tiếng tăm của minh. Mọi người đều có quyền được luật pháp bảo vệ, trước những xâm phạm va xúc phạm như vậy. .

  Điều 13:.

  (1) Mọi người có quyền tự do di chuyển va cư trú, trong phạm vi bien giới của quốc gia. .

  (2) Mọi người đều có quyền rời bỏ lanh thổ bất kỳ nước nao, kể cả nước của minh, va quyền trở về xứ sở. .

  Điều 14: .

  (1) Trước sự ngược đai, mọi người đều có quyền tị nạn va tim sự dung thân tại các quốc gia khác..

  (2) Quyền nay không được kể đến, trong trường hợp bị truy na thật sự vi các tội phạm ngoai l& yacutte;do chính trị, hay do những hanh vi trái với những mục tieu va nguyen tắc của Lien Hiệp Quốc. .

  Điều 15:.

  (1) Mọi người đều có quyền có quốc tịch..

  (2) Không một ai bị tước bỏ quốc tịch, hay bị từ chối quyền thay đổi quốc tịch, một cách độc đoán. .

  Điều 16: .

  (1) Nam va nữ trong tuổi trưởng thanh có quyền kết hôn va lập gia đinh, ma không bị hạn chế về l& yacute;do chủng tộc, quốc tịch hay tôn giáo. Nam nữ đều có quyền binh đẳng lúc kết hôn, trong đời sống vợ chồng va lúc ly hôn. .

  (2) Hôn nhân chỉ có thể tiến hanh khi cả hai vợ chồng tương lai đều được tự do quyết định va đồng ư thật sự. .

  (3) Gia đinh phải được xem la một đơn vị tự nhien va căn bản của xa hội, va được quyền bảo vệ của xa hội va quốc gia. .

  Điều 17: .

  (1) Mọi người đều có quyền sở hữu tai sản cá nhân cũng như tập thể..

  (2) Không ai có thể bị tước đoạt tai sản của minh một cách độc đoán..

  Điều 18:.

  Mọi người đều có quyền về tự do tư tưởng, nhận thức va tôn giáo. Quyền nay bao gồm cả quyền tự do thay đổi tôn giáo hay tín ngưỡng, cũng như quyền tự do biểu lộ tôn giáo hay tín ngưỡng của minh, với tư cách cá nhân hay tập thể, ở nơi công cộng hay trong chỗ tư nhân, bằng sự truyền dạy, thực hanh, thờ phượng va áp dụng các nghi thức đạo giáo. .

  Điều 19:.

  Mọi người đều có quyền tự do tư duy va ngôn luận. Quyền nay bao gồm quyền không bị gây khó khăn vi quan điểm của minh va quyền được tim kiếm, thu nhận va quảng bá tin tức va ư kiến qua mọi phương tiện truyền thông va qua mọi bien giới..

  Điều 20:.

  (1) Mọi người đều có quyền tự do hội họp va lập hội, một cách hoa binh..

  (2) Không một ai có thể bị cưỡng bách gia nhập vao một đoan thể. .

  Điều 21:.

  (1) Mọi người đều có quyền tham gia vào việc điều hanh xứ sở của minh, một cách trực tiếp hay qua các đại biểu được tuyển chọn một cách hoan toan tự do..

  (2) Mọi người đều có ngang nhau quyền nhận lanh những trách nhiệm chung của quốc gia của họ..

  (3) Ư muốn của nhân dân phải là nền tảng của quyền lực chính quyền. Ư muốn nay phải được thể hiện qua các cuộc bầu cử định kỳ va nghiem chỉnh, bằng phiếu kín, qua phương thức phổ thông va binh đẳng đầu phiếu, hay các phương thức tương đương bảo đảm tự do bầu cử..

  Điều 22:.

  Vi la thanh vien của xa hội, mỗi người đều có quyền an ninh xa hội, qua các cố gắng của quốc gia và hợp tác quốc tế, dựa theo phương cách tổ chức va tai nguyen của mỗi nước. Quyền nay được đặt tren căn bản của sự thụ hưởng những quyền về kinh tế, xa hội va văn hóa, cần thiết cho nhân phẩm va sự phát triển tự do của mỗi cá nhân. .

  Điều 23:.

  (1) Mọi người đều có quyền làm việc, quyền tự do chọn việc lam, quyền được hưởng các điều kiện lam việc chính đáng va thuận lợi đối với công việc, va quyền được bảo vệ chống thất nghiệp..

  (2) Mọi người, không vi lư do kỳ thị nào, đều có quyền được hưởng lương bổng như nhau, nếu cung lam một công việc như nhau. .

  (3) Mọi người lam việc đều được quyền hưởng thu lao một cách công bằng va thích hợp, khả dĩ bảo đảm cho bản thân va gia đinh minh một cuộc sống xứng đáng với nhân phẩm, cũng như được trợ giúp nếu cần, qua các phương thức bảo vệ xa hội khác..

  (4) Mọi người đều có quyền thanh lập va tham gia vao các nghiệp đoan, để bảo vệ quyền lợi của minh. .

  Điều 24:.

  Mọi người đều có quyền nghỉ ngơi va giải trí, nhất la sự giới hạn số giờ lam việc một cách hợp lư, va các ngay nghỉ định kỳ có trả lương. .

  Điều 25:.

  (1) Mọi người đều có quyền được hưởng một mức sống phu hợp với sức khỏe va sự no ấm cho bản thân va gia đinh bao gồm: thực phẩm, quần áo, nha ở, y tế va các dịch vụ xa hội cần thiết, quyền an sinh trong lúc thất nghiệp, đau ốm, tinh trạng bất khiển dụng, góa bụa, tuổi gia hay các tinh huống thiếu thốn khác do các hoan cảnh ngoai khả năng kiểm soát của minh. .

  (2) Sinh sản va trẻ con có quyền được chăm sóc va trợ giúp đặc biệt. Tất cả mọi trẻ con, sinh có hôn thú hay không, đều được xa hội bảo vệ một cách binh đẳng như nhau..

  Điều 26: .

  (1) Mọi người đều có quyền được giáo dục. Giáo dục phải được miễn phí, ít nhất la trong trường hợp cưỡng bách giáo dục ở bậc tiểu học. Giáo dục kỹ thuật va chuyen nghiệp phải được mở rộng va giáo dục đại học phải được mở rộng binh đẳng cho mọi người, tren căn bản tai năng xứng đáng. .

  (2) Giáo dục phải được điều hướng để phát triển đầy đủ nhân cách, va củng cố sự tôn trọng nhân quyền va các quyền tự do căn bản. Giáo dục phải nhằm cổ vũ sự cảm thông, long khoan dung, va tinh hữu nghị giữa mọi quốc gia, mọi nhóm chủng tộc hoặc tôn giáo, va hỗ trợ việc phát triển các sinh hoạt của Lien Hiệp Quốc nhằm duy tri hoa binh. .

  (3) Cha mẹ có quyền ưu tiên chọn lựa phương cách giáo dục danh cho con cái minh. .

  Điều 27:.

  (1) Mọi người đều có quyền tự do tham gia sinh hoạt văn hóa cộng đồng, thưởng thức các bộ môn nghệ thuật, va cung chia xẻ các tiến bộ khoa học cũng như các lợi ích của khoa học..

  (2) Mọi người đều có quyền được bảo vệ về tác quyền, tren binh diện tinh thần cũng như quyền lợi vật chất, đối với các tác phẩm khoa học, văn chương, hay nghệ thuật. .

  Điều 28: Mọi người đều có quyền đoi hỏi được sống trong một trật tự xa hội va trật tự quốc tế, trong đó các quyền va các tự do được đề cập trong Bản Tuyen Ngôn nay có thể được thể hiện đầy đủ. .

  Điều 29:.

  (1) Mọi người đều có nhiệm vụ đối với cộng đồng nao ma chỉ trong đó mới thực hiện được việc phát triển toan vẹn va tự do nhân cách của minh..

  (2) Trong việc hành xử nhân quyền va thụ hưởng tự do, mọi người chỉ phải chịu những hạn chế do luật định - va những hạn chế nay chỉ nhằm mục tieu bảo đảm sự thừa nhận va tôn trọng nhân quyền, va quyền tự do của những người khác, cũng như nhằm thỏa man những đoi hỏi chính đáng về luân lư, trật tự công cộng, va nền an sinh chung trong một xa hội dân chủ..

  (3) Trong bất cứ trường hợp nào, nhân quyền va những quyền tự do nay cũng không được hanh xử trái với những mục tieu va nguyen tắc của Lien Hiệp Quốc..

  Điều 30:.

  Không một điều nao trong Bản Tuyen Ngôn nay cho phép một nước, một nhóm hay một cá nhân nao được quyền viện dẫn bất cứ lư do gi để có những việc lam hay hanh động nhằm hủy diệt nhân quyền va tự do được thừa nhận trong bản Tuyen Ngôn nay. .

  Lien Hiệp Quốc, ngay 10 tháng 12 năm 1948 .

  ***************************

  Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Kinh Tế, Xa Hội va Văn Hóa (1966)

  Lời mở đầu

  Các Quốc Gia Hội Vi&ecrc;n ký kết Công Ước nay:

  Xét rằng, chiếu theo những nguyên tắc công bố trong Hiến Chương Lien Hiệp Quốc, việc thừa nhận phẩm giá bẩm sinh và những quyền binh đẳng va bất khả chuyển nhượng của tất cả các phần tử trong đại gia đinh nhân loại la nền móng của tự do, công lư va hoa binh thế giới.

  Nhin nhận rằng những quyền nay xuất phát từ phẩm giá bẩm sinh của con người.

  Nhin nhận rằng, chiếu theo Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, lư tưởng về một con người tự do được giải phóng khỏi sự sợ hai va khốn cung, chỉ có thể đạt được nếu hội đủ những điều kiện thuận tiện để con người được hưởng những quyền kinh tế, xa hội va văn hóa, cũng như những quyền dân sự va chính trị.

  Xét rằng nghĩa vụ của các quốc gia hội vien theo Hiến Chương Lien Hiệp Quốc là phát huy sự tôn trọng và thực thì tren toàn cầu những nhân quyền va những quyền tự do của con người.

  Nhận định rằng con người có nghĩa vụ đối với những người khác cũng như đối với cộng đồng, nên có trách nhiệm phải phát huy va tôn trọng những quyền được nhin nhận trong Công Ước nay.

  Đồng chấp thuận những điều khoản sau đây :

  Phần I

  Điều 1 :

  1/ Các dân tộc đều có quyền tự quyết. Chiếu theo quyền nay, họ được tự do quyết định về chế độ chính trị va tự do theo đuổi đường hướng phát triển kinh tế, xa hội va văn hóa.

  2/ Để đạt được mục tiêu này, các dân tộc có quyền tự do sử dụng các nguồn lợi thiên nhiên của minh, miễn la không vi phạm những nghĩa vụ phát sinh từ sự hợp tác quốc tế về kinh tế, đặt căn bản tren quyền lợi hỗ tương va luật pháp quốc tế. Trong mọi trường hợp các phương tiện sinh sống của người dân không thể bị tước đoạt.

  3/ Các quốc gia hội viên ký kết Công Ước này, kể cả những quốc gia có trách nhiệm bảo hộ hay giám hộ các lanh thổ khác, phải tôn trọng va xúc tiến việc thực thi quyền dân tộc tự quyết chiếu theo các điều khoản của Hiến Chương Lien Hiệp Quốc.

  Phần II

  Điều 2 :

  1/ Các quốc gia hội viên ký kết Công Ước này cam kết, sẽ tự minh va do sự tương trợ và hợp tác quốc tế, đặc biệt về kinh tế va kỹ thuật, ban hanh những biện pháp tận dụng những nguồn lợi quốc gia vao mục đích thực thi lũy tiến va đầy đủ những quyền được nhin nhận trong Công Ước nay bằng những phương pháp thích nghi, đặc biệt la bằng việc ban hanh các đạo luật.

  2/ Các quốc gia hội viên ký kết Công Ước này cam kết bảo đảm thực thi các quyền liệt ke trong Công Ước nay không phân biệt chủng tộc, mau da, nam nữ, ngôn ngữ, tôn giáo, chính kiến hay quan niệm, nguồn gốc quốc gia hay xa hội, tai sản, dong doi hay bất cứ thân trạng nao khác.

  3/ Trong chiều hướng tôn trọng nhân quyền và căn cứ vao khả năng kinh tế trong nước, các quốc gia đang phát triển có thể ấn định những quyền kinh tế nao trong Công Ước nay sẽ được bảo đảm áp dụng cho những người không có tư cách công dân.

  Điều 3 :

  Các quốc gia hội viên ký kết Công Ước này cam kết bảo đảm quyền binh đẳng nam nữ trong việc hanh sử những quyền kinh tế, xa hội va văn hóa liệt ke trong Công Ước nay.

  Điều 4 :

  Các quốc gia hội viên ký kết Công Ước nay nhin nhận rằng, về việc hanh sử những quyền ghi trong Công Ước, họ chỉ có thể ấn định các giới hạn luật định phụ hợp với bản chất của những quyền nay va chỉ nhằm mục đích phát huy sự an lạc chung trong một xa hội dân chủ.

  Điều 5 :

  1/ Không một quốc gia, một phe nhóm hay một cá nhân nào có quyền giải thích các điều khoản trong Công Ước nay để cho phép họ hoạt động hay lam những hanh vi nhằm tieu diệt những quyền tự do đa được Công Ước thừa nhận, hoặc để giới hạn những quyền tự do nay quá mức ấn định trong Công Ước.

  2/ Các quốc gia nào đa thừa nhận một số nhân quyền căn bản trong luật pháp quốc gia, công ước, quy chế hay tục lệ, sẽ không được quyền giới hạn hay đinh chỉ thi hanh các nhân quyền căn bản đó, viện cớ rằng Công Ước nay không thừa nhận những nhân quyền đó, hay chỉ thừa nhận trong một phạm vi hạn hẹp hơn.

  Phần III

  Điều 6 :

  1/ Các quốc gia hội vien ký kết Công Ước này thừa nhận cho mọi người quyền làm việc và cam kết sẽ ban hanh những biện pháp để bảo đảm quyền nay. Quyền lam việc bao gồm quyền có cơ hội sinh sống nhờ công việc, quyền tự do nhận việc hay lựa chọn việc lam.

  2/ Các quốc gia hội vien ký kết Công Ước này sẽ ban hành những biện pháp để thực thi đầy đủ quyền lam việc, như những chương trinh huấn luyện, hướng dẫn kỹ thuật va hướng nghiệp, những chính sách va kỹ thuật để phát triển đều đặn về kinh tế, xa hội va văn hóa, cung sự toan dụng nhân công vao việc sản xuất trong điều kiện những quyền tự do chính trị va kinh tế căn bản của cá nhân được bảo đảm.

  Điều 7 :

  Các quốc gia hội viên ký kết Công Ước này nhin nhận cho mọi người quyền được hưởng những điều kiện lam việc công bằng va thuận lợi, đặc biệt với những bảo đảm sau đây :

  a. Về việc trả lương cho các công nhân, tối thiểu phải có :

  i) Tiền lương tương xứng và công bằng cho các công việc có giá trị ngang nhau không phân biệt đối xử. Đặc biệt phụ nữ được bảo đảm có những điều kiện lam việc tương xứng như nam giới, lam việc ngang nhau được trả lương ngang nhau.

  ii) Một mức sống xứng đáng cho bản thân và gia đinh phu hợp với những điều khoản của Công Ước nay.

  b. Có điều kiện làm việc an toàn và không hại đến sức khỏe.

  c. Có cơ hội thăng tiến đồng điều cho mọi người va chỉ căn cứ vao thâm nien va khả năng.

  d. Có quyền nghỉ ngơi va giải trí, được ấn định hợp lư số giờ lam việc, kể cả những ngay nghỉ định kỳ có trả lương.

  Điều 8 :

  1/ Các quốc gia hội viên ký kết Công Ước này cam kết bảo đảm :

  a) Quyền tự do thành lập nghiệp đoan và tham gia nghiệp đoan (theo nội quy va điều lệ), để bảo vệ va gia tăng quyền lợi kinh tế va xa hội của minh. Sự hanh sử quyền nay chỉ có thể bị giới hạn theo luật, vi nhu cầu sinh hoạt trong một xa hội dân chủ để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, hay sự hanh sử quyền tự do của người khác.

  b) Quyền của các nghiệp đoàn được kết hợp thanh các tổng lien đoan quốc gia, va từ đó thanh lập hay gia nhập các tổ chức tổng lien đoan quốc tế.

  c) Các nghiệp đoan được quyền tự do hoạt động va chỉ có thể bị giới hạn theo luật, vi nhu cầu sinh hoạt trong một xa hội dân chủ để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, hay sự hanh sử quyền tự do của những người khác.

  d) Quyền đinh công được hành xử theo luật quốc gia.

  2/ Điều luật nay không có tác dụng ngăn cấm việc ban hanh các giới hạn luật định liên quan đến sự hanh sử những quyền nay của các giới quân nhân, cảnh sát va công chức quốc gia.

  3/ Điều luật nay không có hiệu lực cho phép các quốc gia hội vien kư kết Công Ước Lao Động Quốc Tế năm 1948 về Quyền Tự Do Lập Hội va Bảo Vệ Quyền Lập Hội được ban hanh những đạo luật có tác dụng vi phạm những bảo đảm ghi trong Công Ước Lao Động Quốc Tế.

  Điều 9 :

  Các quốc gia hội viên ký kết Công Ước này thừa nhận quyền của mọi người được hưởng an sinh xã hội va bảo hiểm xa hội.

  Điều 10 :

  Các quốc gia hội viên k&yacure; kết Công Ước nay nhin nhận rằng :

  1/ Vi gia đinh la đơn vị tự nhiên và căn bản trong xa hội nen phải được bảo vệ và hỗ trợ mạnh mẽ nhất, đặc biệt trong giai đoạn thanh lập va trong khi thi hanh nghĩa vụ chăm sóc va giáo dục các trẻ em. Hôn thú được thanh lập do sự ưng thuận tự do của những người kết hôn.

  2/ Xa hội phải đặc biệt giúp đỡ các sản phụ trong một thời gian hợp lư trước và sau khi sinh nở. Trong thời gian nay, các ba mẹ đi lam được nghỉ phép có trả lương hay được hưởng trợ cấp an sinh xa hội cần thiết.

  3/ Quốc gia phải ban hành những biện pháp đặc biệt để bảo vệ va hỗ trợ các trẻ em và thiếu niên không phân biệt tinh trạng phụ hệ hay bất cứ thân trạng nao khác. Trẻ em va thiếu nien phải được bảo vệ chống mọi hinh thức bóc lột về kinh tế va xa hội. Các thiếu nien không được tuyển dụng vao các công việc nguy hiểm đến đời sống hay phương hại đến đạo lư, sức khỏe hay đến sự phát triển binh thường của tuổi trẻ. Vi phạm điều nay phải bị truy tố theo luật. Quốc gia cũng phải ấn định số tuổi tối thiểu cho các thiếu nien lam việc lao động có trả lương. Tuyển dụng các thiếu nien dưới tuổi luật định phải bị cấm chỉ và truy tố theo luật.

  Điều 11 :

  1/ Các quốc gia hội viên ký kết Công Ước nay thừa nhận cho mọi người quyền được hưởng một mức sống khả quan cho bản thân va gia đinh, đủ cơm ăn, áo mặc va nha ở. Mức sống nay phải được nâng cao lien tục. Các quốc gia hội vien kết ước sẽ ban hanh những biện pháp thích nghi để quyền nay được thực hiện, ư thức rằng sự hợp tác quốc tế tren căn bản tự nguyện giữ vai tro thiết yếu trong việc nay.

  2/ Các quốc gia hội viên ký kết Công Ước nay thừa nhận cho mọi người quyền căn bản được giải thoát khỏi sự đói khổ, va cam kết sẽ ban hanh những biện pháp do quốc gia va do sự hợp tác quốc tế, để thực hiện những chương trinh đặc biệt cần thiết như :

  a) Cải tiến những phương pháp sản xuất, tồn trữ va phân phối thực phẩm bằng cách tận dụng các kiến thức khoa học kỹ thuật, phổ biến các kiến thức về dinh dưỡng, phát triển hay canh tân nông nghiệp để đạt được năng suất tối đa về phát triển va sử dụng tai nguyen thien nhien.

  b) Tren phạm vì toàn cầu, phải tiến tới sự phân phối công bằng va hợp lư các thực phẩm tren thế giới tuy theo khả năng của các quốc gia suất cảng thực phẩm va nhu cầu của các quốc gia nhập cảng thực phẩm.

  Điều 12 :

  1/ Các quốc gia hội viên ký kết Công Ước nay thừa nhận cho mọi người được hưởng tieu chuẩn cao nhất về sức khỏe thể chất va tâm thần.

  2/ Để quyền này được thực thi đầy đủ, các quốc gia hội vien kư kết Công Ước nay sẽ ban hanh những biện pháp cần thiết sau đây :

  a) Giảm bớt tỷ lệ tử vòng của thai nhi va hai nhi, bảo vệ sức khỏe va sự phát triển của trẻ em.

  b) Cải thiện những điều kiện vệ sinh trong môi trường sinh thái va môi trường kỹ nghệ.

  c) Ngăn ngừa, điều trị va kiểm soát các bệnh dịch, các bệnh đặc biệt tại một địa phương hay tại một loại nghề nghiệp, cũng như các bệnh khác.

  d) Tạo điều kiện để bảo đảm việc cung cấp các dịch vụ y tế va chăm sóc bệnh nhân khi đau yếu.

  Điều 13 :

  1/ Các quốc gia hội viên ký kết Công Ước này thừa nhận cho mọi người quyền được hưởng giáo dục. Giáo dục phải nhằm phát huy đầy đủ nhân cách va nhân phẩm, tăng cường sự tôn trọng nhân quyền va những quyền tự do căn bản; cho mọi người được thực sự tham gia sinh hoạt trong một xa hội tự do, đề cao sự thông cảm, bao dung va hữu nghị giữa các quốc gia, các cộng đồng sắc tộc, chủng tộc hay tôn giáo, va yểm trợ các hoạt động của Lien Hiệp Quốc trong việc duy tri hoa binh.

  2/ Các quốc gia hội viên ký kết Công Ước này nhìn nhận rằng, đường hướng sau đây sẽ giúp việc thực hiện đầy đủ quyền giáo dục :

  a) Giáo dục tiểu học phải có tính cách cưỡng bách va miễn phí cho tất cả mọi người.

  b) Giáo dục trung học kể cả các ngành phổ thông, kỹ thuật va hướng nghiệp phải được phổ cập cho tất cả mọi người bằng những phương pháp thích nghi va đặc biệt phải tiến dần đến miễn phí.

  c) Giáo dục đại học phải được phổ cập binh đẳng cho mọi sinh vien bằng những phương pháp thích nghi, căn cứ vao khả năng, va đặc biệt phải tiến dần đến miễn phí.

  d) Giáo dục căn bản tráng niên được khuyến khích và tăng cường tối đa cho những người chưa tốt nghiệp tiểu học.

  e) Hệ thống giáo dục các cấp phải được tích cực phát triển, hệ thống học bỗng tu nghiệp phải được thiết lập va điều kiện vật chất của các nhân vien giảng huấn phải được cải thiện lien tục.

  3/ Các quốc gia hội viên ký kết Công Ước nay cam kết tôn trọng quyền tự do của phụ huynh học sinh hay người giám hộ, được lựa chọn trường cho con em ngoai hệ thống giáo dục công lập, nếu trường nay hội đủ những tieu chuẩn giáo dục tối thiểu do quốc gia ấn định. Các phụ huynh hay người giám hộ cũng được quyền phụ trách về giáo dục tôn giáo va đạo lư cho con em theo tín ngưỡng của họ.

  4/ Điều luật này không có tác dụng can thiệp vao quyền tự do của các cá nhân hay tổ chức trong việc thiết lập va điều hanh các định chế giáo dục tư thục với điều kiện cung theo đuổi những mục tieu giáo dục neu ở khoản 1 điều nay, va nếu hội đủ tieu chuẩn giaó dục tối thiểu do quốc gia ấn định.

  Điều 14 :

  Trong thời gian kư kết hay gia nhập Công Ước này, nếu các quốc gia hội viên nào chưa tổ chức được hệ thống tiểu học cưỡng bách va miễn phí trong quản hạt quốc gia (hay trong các lanh thổ ma họ bảo hộ hay giám hộ), họ cam kết sẽ thiết lập trong vong hai năm một chương trinh hanh động với đầy đủ chi tiết để tuần tự ban hanh trong một thời gian hợp lư có ghi ro trong chương trinh, một hệ thống giáo dục cưỡng bách va miễn phí cho tất cả các học sinh tiểu học.

  Điều 15 :

  1/ Các quốc gia hội viên ký kết công ước nay thừa nhận quyền của mọi người :

  a) Được tham gia vào đời sống văn hóa.

  b) Được hưởng các lợi ích của những tiến bộ và sáng chế khoa học.

  c) Được bảo vệ những quyền lợi tinh thần và vật chất phát sinh từ những sản phẩm khoa học, văn học hay nghệ thuật của minh.

  2/ Để thực thì đầy đủ quyền nay, các quốc gia hội viên kư kết Công Ước này cam kết sẽ ban hanh những biện pháp cần thiết trong việc bảo tồn, phát triển va phổ biến khoa học va văn hóa.

  3/ Các quốc gia hội viên ký kết Công Ước này cam kết tôn trọng quyền tự do cần thiết cho việc nghien cứu khoa học và sáng tạo văn học nghệ thuật.

  4/ Các quốc gia hội viên ký kết Công Ước này ghi nhận những lợi ích trong việc khuyến khích và phát triển những liên lạc và hợp tác quốc tế trên l&atolde;nh vực khoa học va văn hóa.

  **********************************

Next
Web Page Traffic Counter
Main office :Las Vegas , NV. 89146. - Tel: (702) 252 6999   Copyright ©2004 songtrendatmy.com - contact us!